18. maj 2022 | Booking | SiteMap | LogIn 
Advokaterne Bygmarken 12 Advokatanpartsselskab
Bygmarken 12
3520 Farum

Tlf.: +45 44 99 33 66
info@advokatifarum.dk

CVR nr.: DK39431432

Vi rådgiver private med:

 

Ejendomshandler

·          rådgivning ved køb og salg af fast ejendom

·          udarbejdelse af skøde, refusionsopgørelse m.v.

·          rådgivning i forbindelse med nybyggeri herunder gennemgang af entreprisekontrakter.

 

Retssager

·          møderet for Byret, Landsret, Sø- og Handelsret samt Højesteret

 

Erstatningssager

·          personskade- og arbejdsskadeerstatningssager

 

Testamenter

 

Ansættelsesforhold

·          gennemgang og udfærdigelse af ansættelseskontrakter

·          rådgivning i forbindelse med afskedigelse.

 

Skilsmisse og bodeling

 

Dødsboer

Vi rådgiver erhvervslivet med:

 

Selskabsret

·          stiftelse af selskaber

·          omdannelse fra personligt ejet virksomhed til ApS eller A/S,

·          udfærdigelse af selskabsretlige dokumenter, herunder: kapitalforhøjelser, kapitalnedsættelser, vedtægter og forretningsorden for bestyrelsen

·          bestyrelsesarbejde, mødereferater og generalforsamlinger

·          ekspeditioner overfor Erhvervsstyrelsen

 

Danske og internationale kontrakter

·          udfærdigelse, forhandling, gennemgang samt ajourføring af kontrakter

·          Vi arbejder på både engelsk, fransk og dansk

 

 

Immaterielle rettigheder

·          beskyttelse af navne og varemærker

·          vurdering af markedsføringstiltag

·          krænkelsessager

·          mønsterret

·          ophavsret.

 

Ansættelses- og fratrædelsesaftaler

·          gennemgang og udarbejdelse af ansættelses- og fratrædelsesaftaler

·          rådgivning i forbindelse med ansættelse - og afskedigelse af personale.

 

Køb og salg af virksomheder

·          udarbejdelse af overdragelsesaftaler

·          tilrettelæggelse og gennemførelse af due diligence m.v.


Generationsskifte

 

Rekonstruktioner og konkurs

 

Erhvervslejeret

·          gennemgang og udarbejdelse af erhvervsleje kontrakter.

 

LogIn Optimeret til Internet Explorer v5.5+